Nieuws

Uitreiking André Willems Award 2024

Uitreiking André Willems Award 2024

Maastricht, 25 mei 2024. De Seniorenpartij Maastricht reikt om de twee jaren de André Willems Award uit. De André Willems Award is vernoemd naar de in 2018 overleden wethouder André Willems, een voorman van de Seniorenstads PartijMaastricht met een groot empathisch hart. De André Willems Award wordt toegekend aan een persoon, groep, instelling of organisatie die een uitzonderlijke prestatie levert met betrekking tot het welzijn, het sociale aspect en de welvaart van de inwoners van Maastricht.

Lees meer
Burgerberaad

Burgerberaad

De adviezen van het eerste Burgerberaad heeft ons als Senioren Stads- Partij Maastricht aangenaam verrast. Liefst 15 adviezen werden -zoals vermeld in het eindrapport- gericht op het thema veerkrachtige stad.

Lees meer
Antwoord van College van B&W op vragen van Ria Makatita inzake ontwikkelingen op het Enci-terrein.

Antwoord van College van B&W op vragen van Ria Makatita inzake ontwikkelingen op het Enci-terrein.

2 april 2024. De afgelopen periode kwamen verschillende ongewenste ontwikkelingen en gebeurtenissen aan het licht rondom het Enci-terrein. Ons raadslid Ria Makatita heeft daarover vragen gesteld en hieronder treft u de antwoorden aan van het college.

Lees meer
Vragen aan College van B&W inzake elektra-aansluiting gastenhuis.

Vragen aan College van B&W inzake elektra-aansluiting gastenhuis.

2 april 2024. Schriftelijke vragen SPM – stroomvoorziening Gastenhuis Maastricht. Er is wel een nieuw gastenhuis gerealiseerd voor mensen met dementie, maar het kan niet in gebruik worden genomen omdat er een geen elektra-aansluiting door Enexis gemaakt kan worden!?

Lees meer
Vragen aan het College van B&W inzake volwassenen sportfonds.

Vragen aan het College van B&W inzake volwassenen sportfonds.

2 april 2024. Schriftelijke vragen Senioren Partij Maastricht - Volwassenen-fonds Sport & Cultuur.

Lees meer
Jaarverslag Fractie 2023

Jaarverslag Fractie 2023

Gewoontegetrouw maakt de fractie een overzicht van haar activiteiten. Hieronder treft u een resumé aan van dat verslag over 2023 door te klikken op 'lees meer"'. Het complete verslag is als volgt te downloaden; klik op de pagina 'verslagen' in het menu hierboven en dan op 'download bestand'.

Lees meer
Nieuwjaarsreceptie Senioren Stads Partij Maastricht

Nieuwjaarsreceptie Senioren Stads Partij Maastricht

Op 13 jan j.l. hield de SPM haar traditionele nieuwjaarsreceptie in de Anbyerhoof.

Lees meer
kopje koffie

kopje koffie

Koffietijd bij de Seniorenpartij Maastricht

Lees meer
Manhattan aan de Maas?

Manhattan aan de Maas?

Wonen in de toekomst in Maastricht

Lees meer
Motie over bouwplannen in Maastricht

Motie over bouwplannen in Maastricht

Tijdens de begrotingsbehandeling heeft Ria Makatita namens SeniorenStadsPartij Maastricht de motie “Informeren bewoners bij bouwplannen en ruimtelijke ontwikkelingen” ingediend. De motie werd aangenomen met 27 stemmen voor en 9 stemmen tegen.

Lees meer
Bijeenkomst SPM werkgroep Ouderenbeleid

Bijeenkomst SPM werkgroep Ouderenbeleid

Weer een bijeenkomst van een speciale werkgroep, die de raadsfractie adviseert.

Lees meer
Feestelijk opening ouderen-sociëteit Belfort

Feestelijk opening ouderen-sociëteit Belfort

Wethouder Frans Bastiaens opent tijdelijke huisvesting van de ouderen-sociëteit Belfort.

Lees meer
Ed Sabel krijgt hoge onderscheiding binnen de SPM

Ed Sabel krijgt hoge onderscheiding binnen de SPM

Op de recente ledenvergadering werd met unanieme stemmen het ere-lidmaatschap van de SPM toegekend aan Ed Sabel.

Lees meer
Ed Sabel krijgt 'teken van verdienste van de stad Maastricht'.

Ed Sabel krijgt 'teken van verdienste van de stad Maastricht'.

29-04-2023 Ed Sabel heeft hoge onderscheiding van de stad Maastricht gekregen

Lees meer
Matthieu Vermin nieuw burger-raadslid.

Matthieu Vermin nieuw burger-raadslid.

Eind januari is Mathhieu Vermin geinstalleerd als burger-raadslid. Hieronder leest u meer over zijn beweegredenen zich in te zetten voor de stad.

Lees meer