Nieuws

Jaarverslag Fractie 2023

Jaarverslag Fractie 2023

Gewoontegetrouw maakt de fractie een overzicht van haar activiteiten. Hieronder treft u een resumé aan van dat verslag over 2023 door te klikken op 'lees meer"'. Het complete verslag is als volgt te downloaden; klik op de pagina 'verslagen' in het menu hierboven en dan op 'download bestand'.

Lees meer
Nieuwjaarsreceptie Senioren Stads Partij Maastricht

Nieuwjaarsreceptie Senioren Stads Partij Maastricht

Op 13 jan j.l. hield de SPM haar traditionele nieuwjaarsreceptie in de Anbyerhoof.

Lees meer
kopje koffie

kopje koffie

Koffietijd bij de Seniorenpartij Maastricht

Lees meer
Manhattan aan de Maas?

Manhattan aan de Maas?

Wonen in de toekomst in Maastricht

Lees meer
Motie over bouwplannen in Maastricht

Motie over bouwplannen in Maastricht

Tijdens de begrotingsbehandeling heeft Ria Makatita namens SeniorenStadsPartij Maastricht de motie “Informeren bewoners bij bouwplannen en ruimtelijke ontwikkelingen” ingediend. De motie werd aangenomen met 27 stemmen voor en 9 stemmen tegen.

Lees meer
Bijeenkomst SPM werkgroep Ouderenbeleid

Bijeenkomst SPM werkgroep Ouderenbeleid

Weer een bijeenkomst van een speciale werkgroep, die de raadsfractie adviseert.

Lees meer
Feestelijk opening ouderen-sociëteit Belfort

Feestelijk opening ouderen-sociëteit Belfort

Wethouder Frans Bastiaens opent tijdelijke huisvesting van de ouderen-sociëteit Belfort.

Lees meer
Ed Sabel krijgt hoge onderscheiding binnen de SPM

Ed Sabel krijgt hoge onderscheiding binnen de SPM

Op de recente ledenvergadering werd met unanieme stemmen het ere-lidmaatschap van de SPM toegekend aan Ed Sabel.

Lees meer
Ed Sabel krijgt 'teken van verdienste van de stad Maastricht'.

Ed Sabel krijgt 'teken van verdienste van de stad Maastricht'.

29-04-2023 Ed Sabel heeft hoge onderscheiding van de stad Maastricht gekregen

Lees meer
Matthieu Vermin nieuw burger-raadslid.

Matthieu Vermin nieuw burger-raadslid.

Eind januari is Mathhieu Vermin geinstalleerd als burger-raadslid. Hieronder leest u meer over zijn beweegredenen zich in te zetten voor de stad.

Lees meer