Nieuws

Senioren Partij had de leiding bij het tot stand komen van bestuursakkoord.

Senioren Partij had de leiding bij het tot stand komen van bestuursakkoord.

Na afronding van de formatie is een bestuursakkoord tot stand gekomen op basis waarvan het college de komende jaren aan het werk gaat. Op basis daarvan zijn de wethoudersposten verdeeld en is namens de Senioren Partij Maastricht de heer Frans Bastiaans als wethouder benoemd. De andere wethoudersposten worden ingenomen door vertegenwoordigers van D66, CDA, PvdA, PVM, VVD en Volt

Lees meer
Kandidaat raadslid beschuldigt van stemmen ronselen

Kandidaat raadslid beschuldigt van stemmen ronselen

Er is een beschuldiging gekomen dat het kandidaat raadslid Halil Mermi stemmen geronseld zou hebben. Na gesprekken met de heer Halil Mermi heeft het bestuur de onderstaande reactie opgesteld.

Lees meer
Het hele verhaal van de tram nog eens uitgelegd

Het hele verhaal van de tram nog eens uitgelegd

Er wordt veel verteld over de tram, vooral allerlei onvolledige informatie op sociale netwerken. De Senioren Partij Maastricht vindt dat voorlopig niet mag worden getornd aan de afspraken die me de Vlaamse partners zijn gemaakt in het kader van het tramproject Hasselt-Maastricht. De Vlaamse overheid is 'leading' in dit project en wij hebben aan onze verplichtingen voldaan. Neemt de Vlaamse overheid andere beslissingen, dan moeten wij onze positie herzien. Leidt het project, op welke manier dan ook, tot meer kosten voor de stad , dan zal sowieso een heroverweging moeten plaatsvinden.

Lees meer