Vragen aan College van B&W inzake elektra-aansluiting gastenhuis.

Aan het college van burgemeester en wethouders van Maastricht
Postbus 1992
6201BZ Maastricht

Maastricht, 18 maart 2024
Betreft: Schriftelijke vragen SPM – stroomvoorziening Gastenhuis Maastricht

Geacht college,

Door ontwikkelaar Ballast Nedam worden 1100 woningen aan de Groene Loper gerealiseerd. Binnen de nieuwe duurzame woonwijk maakt Het Gastenhuis Maastricht – met 41 appartementen voor mensen met dementie- - onderdeel uit van de nieuwbouw “Le Sud”. Het Gastenhuis is gasloos en wordt voorzien van duurzame energie door warmtepompen en zonnepanelen zo laten de initiatiefnemers weten.

Vrijdag 15 maart hebben de mensen echter vernomen van Enexis dat het Gastenhuis tot en met 2028geen stroomvoorziening kan krijgen. Deze zorgelijke ontwikkeling heeft grote gevolgen voor de(toekomstige) bewoners, de mantelzorgers en de initiatiefnemers van het Gastenhuis.

Het bericht van Enexis is voor de Senioren Partij Maastricht fractie aanleiding voor het stellen van devolgende vragen.

  1. In hoeverre geeft de “schriftelijke “noodkreet” welke Ballast Nedam aan uw college heeft toegestuurd aanleiding voor overleg met Enexis?
  2. Kunt u aangeven waarom deze 41 zorg-appartementen – als onderdeel van de 1.100woningen die aan de Groene Loper worden gerealiseerd- door Enexis niet als kleinverbruiker worden erkend maar worden gekwalificeerd als grootverbruiker?
  3. Bent u bereid om in overleg met Enexis en de initiatiefnemers van Het Gastenhuis in overleg te treden voor het regelen van een noodvoorziening en/of het verlenen van voorrang aangezien het een maatschappelijk project betreft?
  4. In hoeverre treft de “stroomstress” (zoals Enexis laat weten) ook gevolgen voor de ontwikkeling van het appartementencomplex aan Laan in den Drink in de wijk Heer?
  5. Deelt u onze zorg dat de (toekomstige) bewoners/patiënten verstoken blijven van zorg en zorg die ze met spoed nodig hebben?
  6. Erkend u dat een dementie patiënt niet alleen gelaten kan worden en dus 24 uur per dag afhankelijk zijn van mantelzorg

In afwachting op uw reactie,
met vriendelijke groet,
John Steijns, fractievoorzitter Senioren Partij Maastricht

Ander nieuws

Burgerberaad

Burgerberaad

De adviezen van het eerste Burgerberaad heeft ons als Senioren Stads- Partij Maastricht aangenaam verrast. Liefst 15 adviezen werden -zoals vermeld in het eindrapport- gericht op het thema veerkrachtige stad.

Lees meer
Antwoord van College van B&W op vragen van Ria Makatita inzake ontwikkelingen op het Enci-terrein.

Antwoord van College van B&W op vragen van Ria Makatita inzake ontwikkelingen op het Enci-terrein.

2 april 2024. De afgelopen periode kwamen verschillende ongewenste ontwikkelingen en gebeurtenissen aan het licht rondom het Enci-terrein. Ons raadslid Ria Makatita heeft daarover vragen gesteld en hieronder treft u de antwoorden aan van het college.

Lees meer
Vragen aan het College van B&W inzake volwassenen sportfonds.

Vragen aan het College van B&W inzake volwassenen sportfonds.

2 april 2024. Schriftelijke vragen Senioren Partij Maastricht - Volwassenen-fonds Sport & Cultuur.

Lees meer