Algemene Vergadering Senioren stads-Partij Maastricht

Naast de gebruikelijke verplichte onderwerpen, zoals: notulen en financiële verslaglegging werd er ook gestemd over een nieuw bestuurslid. Het bestuur heeft Noud Schaper (36 jaar) voorgedragen, die met algemene stemmen werd verkozen in het bestuur. Hij zal baast zijn bestuurlijke taken ook deelnemen in de PR&C commissie (Public Relations & Campagne).
Tijdens deze vergadering werd ook inhoudelijk gediscussieerd over de ontwikkelingen van de horeca in Maastricht, waarbij gepoogd werd een genuanceerd beeld te creëren tussen noodzaak en wenselijkheid. Het was a.h.w. een prelude op de gesprekken die gevoerd zullen gaan worden als dit najaar door het gemeentebestuur de Horecanota gepresenteerd zal worden.

Ander nieuws

Bijdrage Senioren stads-Partij Maastricht Begroting 2023 en kaderbrief 2025

Bijdrage Senioren stads-Partij Maastricht Begroting 2023 en kaderbrief 2025

In de raadsvergadering van 2 juli 2024 werd de jaarrekening 2023 en de kaderbrief 2025 besproken. Namens de SPM voerde Ria Makatita het woord en haar bijdrage is hier integraal te lezen.

Lees meer
Nieuw logo voor de Senioren stads-Partij Maastricht

Nieuw logo voor de Senioren stads-Partij Maastricht

In de recente Algemene ledenvergadering is het nieuwe logo van de Senioren stads-Partij Maastricht gepresenteerd. Dit is het secundaire logo; het primaire logo ziet u binnenkort in de heading van deze website.

Lees meer
Uitreiking André Willems Award 2024

Uitreiking André Willems Award 2024

Maastricht, 25 mei 2024. De Seniorenpartij Maastricht reikt om de twee jaren de André Willems Award uit. De André Willems Award is vernoemd naar de in 2018 overleden wethouder André Willems, een voorman van de Senioren stads-Partij Maastricht met een groot empathisch hart. De André Willems Award wordt toegekend aan een persoon, groep, instelling of organisatie die een uitzonderlijke prestatie levert met betrekking tot het welzijn, het sociale aspect en de welvaart van de inwoners van Maastricht.

Lees meer