Standpunten

Hieronder treft u (in het kort) enkele van de belangrijkste standpunten aan. Meer details door de klikken op 'lees meer' of te kijken op het complete verkiezingsprogramma, maar dat is 'taaie kost'.

Woningen voor elke portemonnee

het moet mogelijk zijn, ook in Maastricht.

Er was eens… een meisje… Ria, want zo heette het meisje, werd in 1960 in Brunssum geboren. Samen met haar ouders en haar broertje en haar zusjes (zelf was ze het zesde kind in het gezin) woonde ze in een eenvoudige woning met drie slaapkamers. Niet lang nadat het zevende en laatste kind was geboren, verhuisde het gezin naar een grotere woning, een huis met maar liefst vier slaapkamers. Na het atheneum ging het meisje, inmiddels jongvolwassen, HBO-Jeugdwelzijnswerk studeren in Maastricht. Ze nam haar intrek in een studentenhuis, waar ze de keuken, badkamer en het toilet deelde met enkele medestudenten. Vier jaar later studeerde ze af.

Lees meer
Taaie kost ... oftewel

het complete verkiezingsprogramma

Als u het gehele programma, dat toch wel ettelijke pagina's telt, wilt lezen ... dan kunt u op de link hieronder klikken. Maar veel onderwerpen worden ook al behandeld in de verschillende standpunten die hier vermeld staan. Het verkiezingsprogramma is in feite de basis waaraan wij onze beslissingen ontlenen en onze kiezers mogen van ons verwachten dat wij er alles aan doen om die te realiseren.

Lees meer
Vuurwerk

een macabere 'traditie'

Sinds enige jaren wordt er in Nederland een verwoede discussie gevoerd over het afschieten van vuurwerk rond Oud op Nieuw. Die discussie is heel begrijpelijk, omdat het aantal verwondingen en zelfs doden als gevolg van dat vuurwerk in hoge mate toeneemt en ook omdat velen inmiddels de schade aan het milieu en de ernstige belasting voor de (huis)dieren inzien, om nog niet te spreken van het zeer onveilige gevoel, dat het knallen en sissen van vuurwerk bij ouderen veroorzaakt en de kosten van de aanschaf van vuurwerk (in 2019 68 mil. Euro!). 

Lees meer
Groene Stad

de juiste boom op de juiste plaats

Bomen zijn van levensbelang. Het zijn de meest duurzame groene elementen van de openbare ruimte, maar ze zijn ook vaak een sta in de weg, bijvoorbeeld bij het plaatsen van zonnepanelen, aldus Hans van der Togt. Zonder meerdragen bomen bij aan een aangenaam en gezonde woon- en leefmilieu. Maar bomen –zeker die hele hoge bomen- kunnen ook voor veel overlast zorgen. Denk hierbij aan ongedierte, vallende bladeren, wortels, allergie of schaduw.

Lees meer
Verkeer

zet meer flitspalen om te hard rijden aan te pakken !

Het laatste veiligheidsmonitor onderzoek van het CBS heeft klip en klaar als uitkomst dat te hard rijden de grootste ergernis in buurten en wijken is, aldus Sandra Breibach. Te hard rijden is niet alleen hinderlijk en gevaarlijk. Het is eengroot probleem omdat het gedrag van de hardrijder weliswaar wordt beschouwd als een verkeersovertreding maar niet wordt geregistreerd. En daar zou verandering in moeten komen, aldus Sandra Breibach.

Lees meer
Armoede

Maastricht als sociale stad zal vol moeten inzetten op armoede en solidariteit!

De armoede in Nederland is de afgelopen jaren sterk gestegen, en in Maastricht leeft 1 op de 10 huishoudens rond of onder het sociaal minimum. Het gemiddeld inkomen inMaastricht ligt liefst 15% onder het landelijk inkomen. Jacques van Sundert is dan ook van mening dat in Maastricht het armoedebeleid ook in de toekomst hoog op de politieke agenda moet blijven staan.

Lees meer
Ouderenbeleid

een integraal ouderenbeleid in Maastricht broodnodig !

Er komen meer ouderen in onze gemeente en tegelijkertijd is de gemiddelde levensverwachting gestegen. In feite kent Maastricht een dubbele vergrijzing, niet alleen de groep ouderen wordt groter, ook wordt deze groep gemiddeld ouder, aldus Ad Frijns oud raadslid van de gemeente Maastricht.

Lees meer
Leefbaarheid

bij handhaving moet prioriteit gericht zijn op leefbaarheid

Hinderlijk gedrag, verkeerd aangeboden huisvuil, parkeerovertredingen. Zo maar een greep uit de lijst van ergernissen die het leefklimaat belasten. Het is een gegeven dat de politie onvoldoende capaciteit heeft om te handhaven. Aangezien de gemeenteraad het handhavingsbeleid en veiligheidsbeleid vast stelt zou het op z’n plaats zijn stil te staan of de huidige prioriteiten overeenkomen met de signalen vanuit de samenleving.

Lees meer
Kloppend hart in de buurt

elke buurt een 'kloppend hart'

In steeds meer wijken of buurten van Maastricht ontbreekt het aan ruimte voor ontmoeting. Dit gaat ten koste van de gemeenschapszin. Mensen leven steeds vaker op een eilandje in hun straat. Velen kennen de buren die enkele huizen verder wonen niet van naam laat staan dat ze contact hebben. Dat was vroeger wel anders, zo laat Mat Koch, jarenlang actief geweest als ambulant ondernemer, in zijn betoog weten.

Lees meer