Burgerberaad

JohnSteijns: “Adviezen Burgerberaad zijn bouwstenen voor onze gezamenlijke toekomst”

 

Burgerberaad

De adviezen van het eerste Burgerberaad heeft ons als Senioren-Stads- Partij Maastricht aangenaam verrast. Liefst 15 adviezen werden -zoals vermeld in het eindrapport- gericht op het thema veerkrachtige stad. Veerkrachtig gebaseerd op“gelijke kansen, dynamiek van ongelijkheid in de publieke ruimte, en hoe ruimtelijke structuren de kansengelijkheid kunnen bevorderen” Dit experiment heeft dan ook een positieve uitkomst in kader van MEE BESLISSEN van burgers.

 

Stads(deel)bijeenkomsten

In kadervan MEEPRATEN hebben de stadsdeel-bijeenkomsten veel wensen en zorgen opgeleverd over thema’s zoals wonen, economie, ontmoeting en recreatie. “Veel van de  40 buurten en wijken zijn langzaam maar zeker woonplekken geworden maar je moet er ook kunnen leven”, aldus fractievoorzitter John Steijns. Een kloppend hart in elke wijk, mede gericht op samenhang tusseneen variatie aan mensen, ontmoetingsplek(ken), en waar mogelijk winkels en horeca. Kortom samen moeten werk maken van de veerkrachtige wijken aanpak.Hierbij aandacht voor vrij toegankelijke, laagdrempelige, wijkgerichte voorzieningen, die een sociale basis voor ontmoeting en ontwikkeling vormen.

Samenwerken aan de toekomst van Maastricht

In de omgevingsvisie stuurt de gemeente op de leefomgeving in de toekomst. Het actualiseren van de visie geeft ruimte voor nieuwe ideeën uit de samenleving.Het laten mee denken en het mee beslissen van burgers is hierbij van wezenlijk belang.  Het creëert draagvlak bij de realisatie tussen ruimte, milieu, natuur, verkeer en vervoer en de infrastructuur om een aantal thema’s te noemen.

Zeggenschap in de eigen wijk middels het recht van uitdaging (right to challenge), de burgerbegroting zijn voor de Senioren-Stads- Partij Maastricht het vertrekpunt om burgers te betrekken bij de politiek. Daarnaast de ambities voor de introductie van stadsdeel-regisseurs en stadsdeelwethouders en het instellen vaneen burgerberaad voor de actualisatie van de omgevingsvisie. Het spreekt voor zich dat wij als coalitiepartij deze ambities in het coalitieakkoord “Maastricht stad van verbondenheid” van harte hebben ondertekend.

Ander nieuws

Uitreiking André Willems Award 2024

Uitreiking André Willems Award 2024

Maastricht, 25 mei 2024. De Seniorenpartij Maastricht reikt om de twee jaren de André Willems Award uit. De André Willems Award is vernoemd naar de in 2018 overleden wethouder André Willems, een voorman van de Seniorenstads PartijMaastricht met een groot empathisch hart. De André Willems Award wordt toegekend aan een persoon, groep, instelling of organisatie die een uitzonderlijke prestatie levert met betrekking tot het welzijn, het sociale aspect en de welvaart van de inwoners van Maastricht.

Lees meer
Antwoord van College van B&W op vragen van Ria Makatita inzake ontwikkelingen op het Enci-terrein.

Antwoord van College van B&W op vragen van Ria Makatita inzake ontwikkelingen op het Enci-terrein.

2 april 2024. De afgelopen periode kwamen verschillende ongewenste ontwikkelingen en gebeurtenissen aan het licht rondom het Enci-terrein. Ons raadslid Ria Makatita heeft daarover vragen gesteld en hieronder treft u de antwoorden aan van het college.

Lees meer
Vragen aan College van B&W inzake elektra-aansluiting gastenhuis.

Vragen aan College van B&W inzake elektra-aansluiting gastenhuis.

2 april 2024. Schriftelijke vragen SPM – stroomvoorziening Gastenhuis Maastricht. Er is wel een nieuw gastenhuis gerealiseerd voor mensen met dementie, maar het kan niet in gebruik worden genomen omdat er een geen elektra-aansluiting door Enexis gemaakt kan worden!?

Lees meer