Welkom op de site van de fractie van de Senioren Stads Partij Maastricht

Senioren Stads Partij al bijna 45 jaar betrokken én betrouwbaar.
Zie 'laatste nieuws' voor het actuele verslag van de fractie over 2023.

Bekijk het laatste nieuws
Wethouder Frans Bastiaens Senioren Partij Maastricht (SPM)

Magazine 2022 van de Senioren Stads Partij Maastricht

Bekijk het magazine

Vooral over U en Maastricht

Natuurlijk gaat Maastricht - als stad -, maar vooral ook al haar inwoners ons allemaal aan het hart. De Senioren Stads Partij Maastricht heeft daar oog voor en houdt daarmee rekening bij het nemen van haar beslissingen. Dat leest u terug in ons verkiezingsprogramma, waarin wij ons laten inspireren door de Maastrichtenaren ... want wij zijn tenslotte een lokale politieke partij die enkel en alleen inzet voor Maastricht en haar inwoners.

Hoe werkt zo'n gemeenteraad

Het is misschien wel eens goed even te bekijken hoe zo'n gemeenteraad is samengesteld en wat precies de taken zijn van het college van burgemeester en wethouders. In de bijgaande link vindt u daarover meer uitleg. De Senioren Partij Maastricht is met haar 5 zetels in de gemeenteraad een van de grootste partijen en speelt al bijna 45 jaar een belangrijke en betrouwbare rol in de lokale politiek.

Wie zijn er gekozen in de gemeenteraad?

Als grootste partij heeft de Senioren Partij Maastricht nu 5 zetels in de gemeenteraad. Gekozen zijn: natuurlijk onze lijsttrekker Frans Bastiaens - die na de formatie van het college wethouder is geworden - maar daarnaast ook John Steijns, Ria Makatita-Hendrix , Henny Willems, Jos Boelen en Halil Mermi. Als burgerraadsleden zijn benoemd Harry Mevissen, Wim Hameleers en Mathieu Vermin.

Over de Senioren Stads Partij Maastricht

De Senioren Partij Maastricht is een non-profit politieke organisatie waarvan de bestuursleden geen vergoeding ontvangen en zich op vrijwillige basis inzetten voor de stad en haar bewoners.

Verantwoording afleggen

De wethouder doet dat in de gemeenteraadsvergaderingen en de gemeenteraadsleden alsmede ook het bestuur doen dat in de Algemene Vergaderingen van de partij, daarover vindt u hier op deze website meer informatie onder 'verslagen'.

Senioren Stads Partij Maastricht; vooral voor u en Maastricht

De Senioren Partij is al bijna 45 jaar een onafhankelijke lokale politieke partij. Wij bepalen ons handelen op basis van onze partijfilosofie i.c.m. met de lokale en regionale omstandigheden. Dit biedt maximale ruimte voor maatwerk op lokaal niveau. Wilt u lid worden voor € 20,00 per jaar? Klik op deze button en help mee Maastricht besturen!

Lid worden?

"De Senioren Stads Partij Maastricht beseft dat een buurt vooral het kloppend hart van de samenleving is."

Math Koch
Math Koch

De realistische betrouwbare kijk met een standvastige visie op lange termijn is voor mij de belangrijkste reden te stemmen op de Senioren Stads Partij Maastricht.

Cees van Stiphout
Ondernemer

Nieuws Senioren Stads Partij Maastricht

Uitreiking André Willems Award 2024

Uitreiking André Willems Award 2024

Maastricht, 25 mei 2024. De Seniorenpartij Maastricht reikt om de twee jaren de André Willems Award uit. De André Willems Award is vernoemd naar de in 2018 overleden wethouder André Willems, een voorman van de Seniorenstads PartijMaastricht met een groot empathisch hart. De André Willems Award wordt toegekend aan een persoon, groep, instelling of organisatie die een uitzonderlijke prestatie levert met betrekking tot het welzijn, het sociale aspect en de welvaart van de inwoners van Maastricht.

Lees meer
Burgerberaad

Burgerberaad

De adviezen van het eerste Burgerberaad heeft ons als Senioren Stads- Partij Maastricht aangenaam verrast. Liefst 15 adviezen werden -zoals vermeld in het eindrapport- gericht op het thema veerkrachtige stad.

Lees meer
Antwoord van College van B&W op vragen van Ria Makatita inzake ontwikkelingen op het Enci-terrein.

Antwoord van College van B&W op vragen van Ria Makatita inzake ontwikkelingen op het Enci-terrein.

2 april 2024. De afgelopen periode kwamen verschillende ongewenste ontwikkelingen en gebeurtenissen aan het licht rondom het Enci-terrein. Ons raadslid Ria Makatita heeft daarover vragen gesteld en hieronder treft u de antwoorden aan van het college.

Lees meer

Standpunten Lijst 2

Hieronder treft u (in het kort) enkele van de belangrijkste standpunten aan. Meer details door de klikken op 'lees meer' of te kijken op het complete verkiezingsprogramma, maar dat is 'taaie kost'.

Taaie kost ... oftewel

het complete verkiezingsprogramma

Als u het gehele programma, dat toch wel ettelijke pagina's telt, wilt lezen ... dan kunt u op de link hieronder klikken. Maar veel onderwerpen worden ook al behandeld in de verschillende standpunten die hier vermeld staan. Het verkiezingsprogramma is in feite de basis waaraan wij onze beslissingen ontlenen en onze kiezers mogen van ons verwachten dat wij er alles aan doen om die te realiseren.

Lees meer
Vuurwerk

een macabere 'traditie'

Sinds enige jaren wordt er in Nederland een verwoede discussie gevoerd over het afschieten van vuurwerk rond Oud op Nieuw. Die discussie is heel begrijpelijk, omdat het aantal verwondingen en zelfs doden als gevolg van dat vuurwerk in hoge mate toeneemt en ook omdat velen inmiddels de schade aan het milieu en de ernstige belasting voor de (huis)dieren inzien, om nog niet te spreken van het zeer onveilige gevoel, dat het knallen en sissen van vuurwerk bij ouderen veroorzaakt en de kosten van de aanschaf van vuurwerk (in 2019 68 mil. Euro!). 

Lees meer
Groene Stad

de juiste boom op de juiste plaats

Bomen zijn van levensbelang. Het zijn de meest duurzame groene elementen van de openbare ruimte, maar ze zijn ook vaak een sta in de weg, bijvoorbeeld bij het plaatsen van zonnepanelen, aldus Hans van der Togt. Zonder meerdragen bomen bij aan een aangenaam en gezonde woon- en leefmilieu. Maar bomen –zeker die hele hoge bomen- kunnen ook voor veel overlast zorgen. Denk hierbij aan ongedierte, vallende bladeren, wortels, allergie of schaduw.

Lees meer
Verkeer

zet meer flitspalen om te hard rijden aan te pakken !

Het laatste veiligheidsmonitor onderzoek van het CBS heeft klip en klaar als uitkomst dat te hard rijden de grootste ergernis in buurten en wijken is, aldus Sandra Breibach. Te hard rijden is niet alleen hinderlijk en gevaarlijk. Het is eengroot probleem omdat het gedrag van de hardrijder weliswaar wordt beschouwd als een verkeersovertreding maar niet wordt geregistreerd. En daar zou verandering in moeten komen, aldus Sandra Breibach.

Lees meer