Feestelijk opening ouderen-sociëteit Belfort

FEESTELIJKE OPENING (TIJDELIJK) HOME  OUDEREN SOCIËTEIT BELFORT

Onder een stralende zon mochten de wethouders Frans Bastiaens en Johan Pas hun sportief beentje voorzetten op de Jeu de Boules baan tijdens de openingsmiddag van het nieuw onderkomen van de Ouderen Sociëteit Belfort in het parochiehuis van Wolder.  De opkomst was groot evenals het enthousiasme van de leden de tijdens de opening aanwezig waren.

Een groot compliment aan de vrijwilligers die met veel enthousiasme hebben geholpen met de verhuizing.

Ander nieuws

Burgerberaad

Burgerberaad

De adviezen van het eerste Burgerberaad heeft ons als Senioren Stads- Partij Maastricht aangenaam verrast. Liefst 15 adviezen werden -zoals vermeld in het eindrapport- gericht op het thema veerkrachtige stad.

Lees meer
Antwoord van College van B&W op vragen van Ria Makatita inzake ontwikkelingen op het Enci-terrein.

Antwoord van College van B&W op vragen van Ria Makatita inzake ontwikkelingen op het Enci-terrein.

2 april 2024. De afgelopen periode kwamen verschillende ongewenste ontwikkelingen en gebeurtenissen aan het licht rondom het Enci-terrein. Ons raadslid Ria Makatita heeft daarover vragen gesteld en hieronder treft u de antwoorden aan van het college.

Lees meer
Vragen aan College van B&W inzake elektra-aansluiting gastenhuis.

Vragen aan College van B&W inzake elektra-aansluiting gastenhuis.

2 april 2024. Schriftelijke vragen SPM – stroomvoorziening Gastenhuis Maastricht. Er is wel een nieuw gastenhuis gerealiseerd voor mensen met dementie, maar het kan niet in gebruik worden genomen omdat er een geen elektra-aansluiting door Enexis gemaakt kan worden!?

Lees meer