Nieuw logo voor de Senioren stads-Partij Maastricht

De komende tijd zal het nieuwe logo ingevoerd worden en zal de SPM zich met dit kleurrijke logo zich presenteren. Het hierboven afgebeelde logo is het zgn 'secundaire logo' dat mede gebruikt zal worden. Het basis logo is

Ander nieuws

Bijdrage Senioren stads-Partij Maastricht Begroting 2023 en kaderbrief 2025

Bijdrage Senioren stads-Partij Maastricht Begroting 2023 en kaderbrief 2025

In de raadsvergadering van 2 juli 2024 werd de jaarrekening 2023 en de kaderbrief 2025 besproken. Namens de SPM voerde Ria Makatita het woord en haar bijdrage is hier integraal te lezen.

Lees meer
Algemene Vergadering Senioren stads-Partij Maastricht

Algemene Vergadering Senioren stads-Partij Maastricht

Op zaterdag 29 juni heeft de Senioren stads-Partij Maastricht haar halfjaarlijkse ledenraadpleging gehouden. Dit keer in het Ruweel in Malberg. Daarin werd o.a. een nieuw bestuurslid gekozen in de persoon van Noud Schaper, wiens foto u hierboven ziet afgebeeld.

Lees meer
Uitreiking André Willems Award 2024

Uitreiking André Willems Award 2024

Maastricht, 25 mei 2024. De Seniorenpartij Maastricht reikt om de twee jaren de André Willems Award uit. De André Willems Award is vernoemd naar de in 2018 overleden wethouder André Willems, een voorman van de Senioren stads-Partij Maastricht met een groot empathisch hart. De André Willems Award wordt toegekend aan een persoon, groep, instelling of organisatie die een uitzonderlijke prestatie levert met betrekking tot het welzijn, het sociale aspect en de welvaart van de inwoners van Maastricht.

Lees meer