Uitreiking André Willems Award 2024

Dit jaar wordt deze award toegekend aan een persoon uit ons midden, namelijk Anja Martens-Berghmans. Anja is een bescheiden vrouw die veel betekent voor de ouderen in haar wijken Belfort en Daalhof. Ze heeft gezorgd voor een plek waar de wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten en deel kunnen nemen aan evenementen. De saamhorigheid in de wijken betekent veel voor haar. Zij heeft zich daarom bijzonder ingezet voor het tijdelijk onderbrengen van het buurthuis van Belfort en Daalhof in het buurtcentrum van Wolder, zodat de activiteiten voor de buurtbewoners gewoon door kunnen gaan. Anja is integer en zet zichzelf niet op de voorgrond. Vanuit haar sociale bewogenheid vindt ze het vanzelfsprekendheid dat er altijd een beroep op haar kan worden gedaan.

De André Willems Award is uitgereikt door de voorzitter van de Seniorenstads Partij Maastricht; Jan Voorvelt. Mevrouw Martens ontvangt een kunstwerk (dit is een kopie van het glas-in-loodraam van de kamer van André Willems in het Stadhuis), gemaakt doorkunstenaar Jac Splinter.

Ander nieuws

Burgerberaad

Burgerberaad

De adviezen van het eerste Burgerberaad heeft ons als Senioren Stads- Partij Maastricht aangenaam verrast. Liefst 15 adviezen werden -zoals vermeld in het eindrapport- gericht op het thema veerkrachtige stad.

Lees meer
Antwoord van College van B&W op vragen van Ria Makatita inzake ontwikkelingen op het Enci-terrein.

Antwoord van College van B&W op vragen van Ria Makatita inzake ontwikkelingen op het Enci-terrein.

2 april 2024. De afgelopen periode kwamen verschillende ongewenste ontwikkelingen en gebeurtenissen aan het licht rondom het Enci-terrein. Ons raadslid Ria Makatita heeft daarover vragen gesteld en hieronder treft u de antwoorden aan van het college.

Lees meer
Vragen aan College van B&W inzake elektra-aansluiting gastenhuis.

Vragen aan College van B&W inzake elektra-aansluiting gastenhuis.

2 april 2024. Schriftelijke vragen SPM – stroomvoorziening Gastenhuis Maastricht. Er is wel een nieuw gastenhuis gerealiseerd voor mensen met dementie, maar het kan niet in gebruik worden genomen omdat er een geen elektra-aansluiting door Enexis gemaakt kan worden!?

Lees meer