Ed Sabel krijgt 'teken van verdienste van de stad Maastricht'.

Op 22 april j.l. ontving Ed Sabel uit handen van de burgemeester mevrouw Anne-Marie Penn-te Strake 'teken van verdienste van de stad Maastricht' vanwege zijn vele vrijwillige bijdragen voor de Maastrichtse Maatschappij. De werkzaamheden beperken zich niet tot de wijk Amby, zoals voor de kerk, het koor en de zonnebloem. Ed was en is bijvoorbeeld ook nog steeds zeer actief bij de Senioren Stads Partij Maastricht, waarvoor hij vele jaren in de gemeenteraad zetelde en ook een aantal jaren fractievoorzitter was. Trouwens, Ed is nog steeds actief voor de SPM, met name in het campagne-team. Voor al deze en nog andere activiteiten ontving Ed deze mooie onderscheiding. De drukte bij de uitreiking en de daarop volgende receptie liet maar weer eens zien hoezeer zijn werkzaamheden gewaardeerd werden en worden. Wij feliciteren Ed met deze mooie onderscheiding, die hij dubbel en dwars verdiend heeft.

Ander nieuws

Burgerberaad

Burgerberaad

De adviezen van het eerste Burgerberaad heeft ons als Senioren Stads- Partij Maastricht aangenaam verrast. Liefst 15 adviezen werden -zoals vermeld in het eindrapport- gericht op het thema veerkrachtige stad.

Lees meer
Antwoord van College van B&W op vragen van Ria Makatita inzake ontwikkelingen op het Enci-terrein.

Antwoord van College van B&W op vragen van Ria Makatita inzake ontwikkelingen op het Enci-terrein.

2 april 2024. De afgelopen periode kwamen verschillende ongewenste ontwikkelingen en gebeurtenissen aan het licht rondom het Enci-terrein. Ons raadslid Ria Makatita heeft daarover vragen gesteld en hieronder treft u de antwoorden aan van het college.

Lees meer
Vragen aan College van B&W inzake elektra-aansluiting gastenhuis.

Vragen aan College van B&W inzake elektra-aansluiting gastenhuis.

2 april 2024. Schriftelijke vragen SPM – stroomvoorziening Gastenhuis Maastricht. Er is wel een nieuw gastenhuis gerealiseerd voor mensen met dementie, maar het kan niet in gebruik worden genomen omdat er een geen elektra-aansluiting door Enexis gemaakt kan worden!?

Lees meer