Ed Sabel krijgt 'teken van verdienste van de stad Maastricht'.

Op 22 april j.l. ontving Ed Sabel uit handen van de burgemeester mevrouw Anne-Marie Penn-te Strake 'teken van verdienste van de stad Maastricht' vanwege zijn vele vrijwillige bijdragen voor de Maastrichtse Maatschappij. De werkzaamheden beperken zich niet tot de wijk Amby, zoals voor de kerk, het koor en de zonnebloem. Ed was en is bijvoorbeeld ook nog steeds zeer actief bij de Senioren Stads Partij Maastricht, waarvoor hij vele jaren in de gemeenteraad zetelde en ook een aantal jaren fractievoorzitter was. Trouwens, Ed is nog steeds actief voor de SPM, met name in het campagne-team. Voor al deze en nog andere activiteiten ontving Ed deze mooie onderscheiding. De drukte bij de uitreiking en de daarop volgende receptie liet maar weer eens zien hoezeer zijn werkzaamheden gewaardeerd werden en worden. Wij feliciteren Ed met deze mooie onderscheiding, die hij dubbel en dwars verdiend heeft.

Ander nieuws

Bijeenkomst SPM werkgroep Ouderenbeleid

Bijeenkomst SPM werkgroep Ouderenbeleid

Lees meer
Feestelijk opening ouderen-sociëteit Belfort

Feestelijk opening ouderen-sociëteit Belfort

Wethouder Frans Bastiaens opent tijdelijke huisvesting van de ouderen-sociëteit Belfort.

Lees meer
Ed Sabel krijgt hoge onderscheiding binnen de SPM

Ed Sabel krijgt hoge onderscheiding binnen de SPM

Op de recente ledenvergadering werd met unanieme stemmen het ere-lidmaatschap van de SPM toegekend aan Ed Sabel.

Lees meer