Verslagen

26.2.2024

Verslag van de fractie over 2023

Ook over het jaar 2023 heeft de fractie een overzicht gemaakt met alle werkzaamheden en geeft eveneens inzicht in de financien.

13.1.2022

Over de Senioren Partij Maastricht

Als u meer wilt weten over de doelstelling, het beleid en de financiën van de Senioren Partij Maastricht, dan vindt u hier daarover nadere informatie.

12.1.2022

Verslag van de fractie over 2022

Het jaar 2022 was voor ons allemaal een bewogen jaar. Een jaar waarin veel gebeurd is, de corona-problematiek, de energiecrises. Maar ook een jaar waarin de vrede ver te zoeken was.

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement van de Senioren Partij Maastricht, vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 20 november 2021. Dit reglement vervangt alle voorgaande versies, in het bijzonder de laatste versie van 2 november 2018.