Verslagen

13.1.2022

Over de Senioren Partij Maastricht

Als u meer wilt weten over de doelstelling, het beleid en de financiën van de Senioren Partij Maastricht, dan vindt u hier daarover nadere informatie.

12.1.2022

Verslag van de fractie over 2021

Het jaar 2021 was niet alleen voor de fractie maar ook voor de partij en alle inwoners van Maastricht een bewogen jaar als gevolg van de corona pandemie.

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement van de Senioren Partij Maastricht, vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 20 november 2021. Dit reglement vervangt alle voorgaande versies, in het bijzonder de laatste versie van 2 november 2018.