Bijeenkomst SPM werkgroep Ouderenbeleid

Op woensdag 13 september kwam de werkgroep voor de tweede keer bij elkaar. Deze keer bij Bistro on Top bij de Groene Loper.

Gezamenlijk hebben we de inventarisatie Ouderenbeleid doorgenomen en besproken. Deze inventarisatie is de uitwerking van de unaniem aangenomen motie “Integraal overzicht Ouderenbeleid” van de SeniorenStadspartij Maastricht. We bespraken de beleidsvelden Wonen, Ontmoeten, Cultuur(participatie), Gezondheid, Sport en Bewegen, Zorg en Mantelzorg en Veiligheid en Communicatie.  Er kwamen persoonlijke verhalen en bevindingen maar ook verhalen en geluiden vanuit de achterban van onze leden.

Er waren negatieve ervaringen, maar er werden ook oplossingen aangedragen. Daarnaast werd ook het goede van het leven in ons mooie Maastricht benoemd. Een mooie afsluiter was de uitspraak van ons oudste lid, 94 jaar, van de werkgroep: Geweun pin houe!
Het was een informatieve en gezellige bijeenkomst, waarvoor dank aan de werkgroepleden.

Ria Makatita-Hendrix

Raadslid Senioren Stadspartij Maastricht.

Ander nieuws

Feestelijk opening ouderen-sociëteit Belfort

Feestelijk opening ouderen-sociëteit Belfort

Wethouder Frans Bastiaens opent tijdelijke huisvesting van de ouderen-sociëteit Belfort.

Lees meer
Ed Sabel krijgt hoge onderscheiding binnen de SPM

Ed Sabel krijgt hoge onderscheiding binnen de SPM

Op de recente ledenvergadering werd met unanieme stemmen het ere-lidmaatschap van de SPM toegekend aan Ed Sabel.

Lees meer
Ledenraadpleging Senioren Partij Maastricht

Ledenraadpleging Senioren Partij Maastricht

Ledenraadpleging in Aen de Waen te Heer op 10 juni.

Lees meer