Bijeenkomst SPM werkgroep Ouderenbeleid

Op woensdag 13 september kwam de werkgroep voor de tweede keer bij elkaar. Deze keer bij Bistro on Top bij de Groene Loper.

Gezamenlijk hebben we de inventarisatie Ouderenbeleid doorgenomen en besproken. Deze inventarisatie is de uitwerking van de unaniem aangenomen motie “Integraal overzicht Ouderenbeleid” van de SeniorenStadspartij Maastricht. We bespraken de beleidsvelden Wonen, Ontmoeten, Cultuur(participatie), Gezondheid, Sport en Bewegen, Zorg en Mantelzorg en Veiligheid en Communicatie.  Er kwamen persoonlijke verhalen en bevindingen maar ook verhalen en geluiden vanuit de achterban van onze leden.

Er waren negatieve ervaringen, maar er werden ook oplossingen aangedragen. Daarnaast werd ook het goede van het leven in ons mooie Maastricht benoemd. Een mooie afsluiter was de uitspraak van ons oudste lid, 94 jaar, van de werkgroep: Geweun pin houe!
Het was een informatieve en gezellige bijeenkomst, waarvoor dank aan de werkgroepleden.

Ria Makatita-Hendrix

Raadslid Senioren Stadspartij Maastricht.

Ander nieuws

Jaarverslag Fractie 2023

Jaarverslag Fractie 2023

Gewoontegetrouw maakt de fractie een overzicht van haar activiteiten. Hieronder treft u een resumé aan van dat verslag over 2023 door te klikken op 'lees meer"'. Het complete verslag is als volgt te downloaden; klik op de pagina 'verslagen' in het menu hierboven en dan op 'download bestand'.

Lees meer
Nieuwjaarsreceptie Senioren Stads Partij Maastricht

Nieuwjaarsreceptie Senioren Stads Partij Maastricht

Op 13 jan j.l. hield de SPM haar traditionele nieuwjaarsreceptie in de Anbyerhoof.

Lees meer
kopje koffie

kopje koffie

Koffietijd bij de Seniorenpartij Maastricht

Lees meer