Bijeenkomst SPM werkgroep Ouderenbeleid

Op woensdag 13 september kwam de werkgroep voor de tweede keer bij elkaar. Deze keer bij Bistro on Top bij de Groene Loper.

Gezamenlijk hebben we de inventarisatie Ouderenbeleid doorgenomen en besproken. Deze inventarisatie is de uitwerking van de unaniem aangenomen motie “Integraal overzicht Ouderenbeleid” van de SeniorenStadspartij Maastricht. We bespraken de beleidsvelden Wonen, Ontmoeten, Cultuur(participatie), Gezondheid, Sport en Bewegen, Zorg en Mantelzorg en Veiligheid en Communicatie.  Er kwamen persoonlijke verhalen en bevindingen maar ook verhalen en geluiden vanuit de achterban van onze leden.

Er waren negatieve ervaringen, maar er werden ook oplossingen aangedragen. Daarnaast werd ook het goede van het leven in ons mooie Maastricht benoemd. Een mooie afsluiter was de uitspraak van ons oudste lid, 94 jaar, van de werkgroep: Geweun pin houe!
Het was een informatieve en gezellige bijeenkomst, waarvoor dank aan de werkgroepleden.

Ria Makatita-Hendrix

Raadslid Senioren Stadspartij Maastricht.

Ander nieuws

Uitreiking André Willems Award 2024

Uitreiking André Willems Award 2024

Maastricht, 25 mei 2024. De Seniorenpartij Maastricht reikt om de twee jaren de André Willems Award uit. De André Willems Award is vernoemd naar de in 2018 overleden wethouder André Willems, een voorman van de Seniorenstads PartijMaastricht met een groot empathisch hart. De André Willems Award wordt toegekend aan een persoon, groep, instelling of organisatie die een uitzonderlijke prestatie levert met betrekking tot het welzijn, het sociale aspect en de welvaart van de inwoners van Maastricht.

Lees meer
Burgerberaad

Burgerberaad

De adviezen van het eerste Burgerberaad heeft ons als Senioren Stads- Partij Maastricht aangenaam verrast. Liefst 15 adviezen werden -zoals vermeld in het eindrapport- gericht op het thema veerkrachtige stad.

Lees meer
Antwoord van College van B&W op vragen van Ria Makatita inzake ontwikkelingen op het Enci-terrein.

Antwoord van College van B&W op vragen van Ria Makatita inzake ontwikkelingen op het Enci-terrein.

2 april 2024. De afgelopen periode kwamen verschillende ongewenste ontwikkelingen en gebeurtenissen aan het licht rondom het Enci-terrein. Ons raadslid Ria Makatita heeft daarover vragen gesteld en hieronder treft u de antwoorden aan van het college.

Lees meer