Vragen aan het College van B&W inzake volwassenen sportfonds.

Aan het college van burgemeester en wethouders
Postbus 1992
6201 BZ Maastricht

Maastricht, 25 maart 2024
Betreft: Schriftelijke vragen Senioren Partij Maastricht - Volwassenen-fonds Sport & Cultuur.

Geacht college,

De invoering van het Volwassenen-fonds Sport & Cultuur en het bestaan hiervan begint steeds meer bekend te worden. Helaas constateert de Senioren stads Partij Maastricht, op basis van de signalen die wij ontvangen, dat aanvragers nu en dan tegen drempels aanlopen die een aanvraag en/of het gebruik maken van dit volwassenen-fonds bemoeilijken of zelfs niet mogelijk maken.

Door middel van de onderstaande vragen willen wij dit onder de aandacht brengen van het college.

Het indienen van een aanvraag voor het Volwassenen-fonds Sport & Cultuur kan via een op een intermediair die aangesloten is bij het Volwassenen-fonds en cliënten van de gemeente kunnen een aanvraag indienen via hun eigen consulent.

De Senioren stads Partij Maastricht signaleert dat dit onbedoeld leidt tot een ongewenst effect aangezien burgers vaak niet weten wie als intermediair optreedt en/of de club/ vereniging waar men zich zou willen aanmelden een eigen intermediair heeft.

1. Senioren stads Partij Maastricht vraagt het college te onderzoeken of er een oplossing is om dit ongewenst effect teniet te doen, zodat burgers in staat gesteld worden ook zelfstandig een aanvraag te kunnen indienen. Een ander probleem dat zich voortdoet is het gegeven dat niet iedere club/ organisatie bereid is om mee te werken aan het concept dat de gemeente in samenwerking met het Volwassenen-fonds biedt. De reden waarom is onduidelijk.
Burgers die graag willen deelnemen aan Sport & Cultuur moeten de mogelijkheid hebben om daar waar zij willen, gebruik te kunnen maken van dit fonds en dat dit niet afhankelijk dient te zijn van de welwillendheid van een club/vereniging die om welke reden dan ook, niet met het concept Volwassenen-fonds in zee willen gaan.

2. Deelt het college deze visie en ziet het college mogelijkheden dit soort situaties te tackelen waardoor het leveren van maatwerk mogelijk wordt gemaakt?

Tot slot, constateren wij dat het Volwassenen-fonds nog extra aandacht behoeft om meer bekendheid te krijgen. Uit de informatie die clubs en verenigingen verstrekken wordt maar weinig geattendeerd op het bestaan van het Volwassenen-fonds. Waarom is onduidelijk.

3. Zou het college, ondanks de info die men al verstrekt heeft, het volwassenen-, maar ook het jeugdfonds nogmaals onder de aandacht willen brengen en tevens voor clubs/verenigingen inhoudelijke info verstrekken over datgene wat men hiervan kan/mag verwachten?

Ria Makatita, raadslid
Wim Hameleers, burgerlid
Namens de fractie Senioren stads Partij Maastricht

Ander nieuws

Uitreiking André Willems Award 2024

Uitreiking André Willems Award 2024

Maastricht, 25 mei 2024. De Seniorenpartij Maastricht reikt om de twee jaren de André Willems Award uit. De André Willems Award is vernoemd naar de in 2018 overleden wethouder André Willems, een voorman van de Seniorenstads PartijMaastricht met een groot empathisch hart. De André Willems Award wordt toegekend aan een persoon, groep, instelling of organisatie die een uitzonderlijke prestatie levert met betrekking tot het welzijn, het sociale aspect en de welvaart van de inwoners van Maastricht.

Lees meer
Burgerberaad

Burgerberaad

De adviezen van het eerste Burgerberaad heeft ons als Senioren Stads- Partij Maastricht aangenaam verrast. Liefst 15 adviezen werden -zoals vermeld in het eindrapport- gericht op het thema veerkrachtige stad.

Lees meer
Antwoord van College van B&W op vragen van Ria Makatita inzake ontwikkelingen op het Enci-terrein.

Antwoord van College van B&W op vragen van Ria Makatita inzake ontwikkelingen op het Enci-terrein.

2 april 2024. De afgelopen periode kwamen verschillende ongewenste ontwikkelingen en gebeurtenissen aan het licht rondom het Enci-terrein. Ons raadslid Ria Makatita heeft daarover vragen gesteld en hieronder treft u de antwoorden aan van het college.

Lees meer