Leefbaarheid

Het pleidooi van SandyStassen (Wyck) -4- :          

Boa’s houden zich veelal bezig met ergernissen van burgers. Zij dragen bij aan de leefbaarheid en het gevoel van veiligheid. Maar daadwerkelijke handhaving kan ook voor weerstand oproepen bij inwoners. Het werkt soms confronterend. Een oproep aan de gemeenteraad om vooral aan te dringen bij het College van Burgemeester en Wethouders voor een gerichte communicatie waarin de bevoegdheden helder uiteen worden gezet en handhavingsacties helder worden toegelicht is dan ook een must, aldus Sandy Stassen. De publicatie over “Handhaven openbare ruimte” op de gemeentelijke internetsite is dan ook aan verandering toe.
Het negeren van scooters en brommers van verkeersregels, zoals het verbod te rijden over de Sint Servaasbrug is hiervoor een praktijk voorbeeld. Het spreekt voor zich dat het onmogelijk is om dag in dag uit hierop te controleren, maar het roept ergernis op bij de ondernemer die zelf inkopen verzorgd en binnen de gestelde uren voor laden en lossen toch wordt aangesproken dat men niet mag parkeren voor de eigen zaak.
Boa’s hebben zonder meer een signaalfunctie die niet alleen ten goede komt aan het bevorderen van de leefbaarheid, maar ook voor het gemeentelijk beleid. Het zijn de ogen en ogen van en voor de gemeente. De aansturing van de politie als toezichthouder dient zich dan ook niet alleen te richten op naleving van instructies maar ook op het zorgdragen voor onderricht aan de boa’s. Dit komt hun functioneren alleen maar ten goede.
Een optimale samenwerking tussen gemeente en politie is van belang voor het team Toezicht en Handhaving vooral oplossingsgericht te laten werken aldus het pleidooi van Sandy Stassen.