Verkeer

Te hard en roekeloos rijden doet zich vooral voor op brede straten zoals bijvoorbeeld de Clavecymbelstraat in Caberg. Vanaf de rotonde aan de Brusselseweg tot aan de rotonde van Malpertuis wordt deze straat door menig autorijders maar ook motorrijders als racecircuit gezien.  Je zit soms op de bank in de huiskamer, met een kloppend hart in de keel, te wachten op de klap.
We weten het allemaal in de buurt, en uiteraard kun je het melden bij politie of gemeente. Het probleem is echter dat de roekeloze coureur er als een hazewind vandoor gaat vooraleer je bijvoorbeeld zijn kenteken kunt noteren. Daarnaast geldt in alle woonwijken en in het centrum een maximumsnelheid van 30 km, maar dat geldt niet voor de doorgaande wegen die wijken verbinden, zoals bijvoorbeeld de Potteriestraat en de Malbersingel.
De gemeente vermeldt op haar informatiesite dat we met z’n allen de ogen en oren zijn in onze stad en iedere melding eraan bijdraagt gericht onderzoek te doen zodat we Maastricht veilig en leefbaar houden. Maar alleen melden is niet de oplossing!
Roekeloos rijgedrag vraagt om een gerichte aanpak in belang van de veiligheid van de fietser, de voetganger (jong en oud) en mensen die gebruik maken van een scootmobiel. Het zijn allemaal kwetsbare verkeersdeelnemers die beschermd moeten worden tegen de “snelheidduivels”.
DeSeniorenpartij Maastricht stelt dat de buurten en wijken Maastricht  maken, en dat (geluids)overlast van gemotoriseerd verkeer wordt aangepakt. Dan is het zaak de daad bij het woord te voegen en de gemeente als wegbeheerder aan te sporen in overleg te gaan met politie en het openbaar ministerie voor het plaatsen van flitspalen. En dat het helpt blijkt uit de aanpak van de gemeente Delft met iets meer dan 100.000 inwoners. Liefst 17.500 overtreders werden getrakteerd op een boete in het afgelopen jaar, zo besluit Sandra Breibach haar pleidooi.