Ouderenbeleid

Maastricht kent geen zogenaamd doelgroepen beleid. In elke portefeuille zit wel eenonderdeel op terrein van bijvoorbeeld wonen, welzijn en zorg. Naast regelingen binnen het sociaal domein, bijvoorbeeld WMO, zijn er regelingen op gebied van veiligheid, armoede, gezondheid en sport. Iedere wethouder heeft vanuit zijn portefeuille te maken met een stukje ouderenbeleid waardoor veel ouderen niet weten waar ze aan toe zijn of waar ze kunnen aankloppen voor bepaalde regelingen. Een onwenselijke situatie aangezien bijna 50% van de inwoners  in Maastricht ouder dan 50 jaar. Een allesomvattend –integraal- ouderenbeleid in Maastricht is dan ook absoluut een must, aldus Ad Frijns.

Ook op het terrein van communicatie een kritische noot van het oud-raadslid namens deSeniorenpartij. Het is nog niet zolang geleden dat het College zou komen meteen concreet voorstel om het versnipperd ouderenbeleid beter in beeld te brengen en duidelijker te communiceren naar de mensen. Maar je mag je af vragen wat deze toezegging waard is aangezien de gemeente wil gaan stoppen met het blad KWIEK dat eens per kwartaal in de bus valt bij bewoners ouder dan 65 jaar.Weliswaar zijn veel ouderen in het huidige digitale tijdperk steeds vaardiger in de omgang met computer of iPad maar een papieren versie van dit blad heeft toch de voorkeur.

Als we uitgaan van behoeften en vragen die Ad Frijns nog regelmatig bereiken van inwoners en het gegeven dat de groep ouderen geen homogene groep betreft, dan zijn ouderen in vier groepen te verdelen t.w.; de vitale ouderen, ouderen meteen verhoogd kwetsbaarheid-risico, kwetsbare ouderen zonder complexe problematieken kwetsbare ouderen met een complexe problematiek. Thema’s als  meedoen, wonen, preventie, vitaliteit,, zogen ondersteuning thuis, dementie en eenzaamheid moeten in het integraal ouderenbeleid centraal komen te staan.

Onder het motto “Zorgen voor elkaar”  zal de DeSeniorenpartij Maastricht als lokale stadspartij het ontwikkelen integraal ouderenbeleid als speerpunt moeten gaan benoemen immers het zijn de burgers die de Seniorenpartij Maastricht in staat stelt hun nu al 40 jaar te vertegenwoordigen in de gemeenteraad. Het is dan ook aan de SeniorenpartijMaastricht als lokale stadspartij het belang en welzijn van de inwoners van de stad voorop te stellen en al haar handelingen daarop af te stemmen, aldus Ad Frijns.