Groene Stad

In de herfst als massaal de bladeren van de bomen vallen zijn extra veeg-beurten noodzakelijk om te voorkomen dat de straatkolken verstopt raken. Bij stormachtig weer komt het dor hout naar beneden of breken grote takken af, en regelmatig waaien bomen van meer dan 30 meter hoog omver met alle gevolgen van dien. Goed en gericht onderhoud door de gemeente is dan ook noodzakelijk, zo laat Hans van der Togt weten. Links om of rechts om in Maastricht verdient een geactualiseerd bomenplan. Een plan gebaseerd op de juiste boom op de juiste plaats. Een plan waarin het behoud vaneen kwalitatief bomenbestand zo min mogelijk botst met andere belangen. Een plan dat bijdraagt aan het bestrijden van de verstedelijkte publieke ruimte maar tevens geen sta in de weg is ook voor het verduurzamen van woningen –o.a.door het plaatsen van zonnepanelen- en bijdraagt aan een optimaal woongenot.
De manier waarop wordt omgegaan met meldingen van burgers is regelmatig ergerlijk. Vaak heeft men het gevoel niet te worden gehoord. Dit kan en moet verbeteren. Daarnaast sta open als gemeente voor suggesties en initiatieven.
In beginsel is de gemeente verantwoordelijk voor het onderhoud in de openbare ruimte, dus ook voor de bomen. In kader van burgerparticipatie is het dan ook op z’n plaats de burger niet alleen te laten mopperen, maar vooral de ruimte te geven om daadwerkelijk mee te denken over de inrichting van die openbare ruimte en daarnaast binnen de mogelijkheden daadwerkelijk een actieve rol te geven bij het beheer en onderhoud.
Het uitgangspunt van jullie als Seniorenpartij dat elke wijk over voldoende groenvoorziening moet beschikken zodat de leefbaarheid wordt vergroot zal bijval krijgen indien jullie als lokale stadspartij daarbij open staan voorsuggesties en ideeën van omwonenden, het is immers hun woonomgeving. En juist dit laatste is van belang om tot uitdrukking te brengen in een gericht geactualiseerd bomenplan. Maastricht verdient het en de inwoners zien erna uit, zo besluit Hans van de Togt zijn pleidooi.