Ria Makatita-Hendrix

gekozen in gemeenteraad

Mijn naam is Ria Makatita-Hendrix, ik ben 61 jaar jong. In 1984 ben ik afgestudeerd aan de HBO-J (jeugdwelzijnswerk) in Maastricht en hebeerst op Huize Mariënwaard gewerkt in een leefgroep en op de kamertraining. Nade geboorte van mijn dochter heb ik tweeëntwintig jaar als peuterleidstergewerkt in de wijk Heer. In deze periode ben ik lid geweest van demedezeggenschapsraad op de basisschool en later lid van de klankbordgroeptweetalig onderwijs op het Porta Mosana college.

Al ruim tien jaar ben ik lid van het bestuur vanHuurdersbelangenvereniging Woonbelang, waarvan de laatste jaren als secretaris.Deze vereniging behartigt de belangen van de huurders van (sociale)huurwoningen van de woningcorporatie Woonpunt in Maastricht & Mergelland.

Namens de Senioren Partij Maastricht wil ik mij met de mede(burger)raadsleden inzetten voor alle inwoners van Maastricht, een sociale stadwaarin iedereen (mee)telt, waar iedereen zich veilig en gewenst voelt. Waariedere inwoner zich kan ontwikkelen en het beste uit zichzelf kan halen. Enwaar diegene die een duwtje of steuntje in de rug nodig heeft of eenbegeleidende warme hand dit, liefst laagdrempelig, kan krijgen.

Samen mèt elkaar, met oog en oor voor de burger en ingesprek mèt die burger.

Mail mij