Senioren Partij had de leiding bij het tot stand komen van bestuursakkoord.

Inmiddels is het coalitieakkoord voor 2022-2026 getekend door de deelnemende partijen, alsmede ook door de raadsfractie van SAB. Hierdoor kan het college rekenen op een brede steun in de gemeenteraad. Het akkoord, gepresenteerd onder de titel 'Maastricht, stad van verbondenheid' is binnenkort te downloaden op de site van de gemeente Maastricht.

Frans Bastiaans is wethouder van Ruimtelijke Ontwikkeling, Cultuur en Cultureel Erfgoed, Veerkracht in de wijken, Ouderenbeleid en Stadsdeelwethouder van Maastricht Noord-West. Daarnaast is Frans Bastiaans loco-burgemeester.

Ander nieuws

Kandidaat raadslid beschuldigt van stemmen ronselen

Kandidaat raadslid beschuldigt van stemmen ronselen

Er is een beschuldiging gekomen dat het kandidaat raadslid Halil Mermi stemmen geronseld zou hebben. Na gesprekken met de heer Halil Mermi heeft het bestuur de onderstaande reactie opgesteld.

Lees meer
Het hele verhaal van de tram nog eens uitgelegd

Het hele verhaal van de tram nog eens uitgelegd

Er wordt veel verteld over de tram, vooral allerlei onvolledige informatie op sociale netwerken. De Senioren Partij Maastricht vindt dat voorlopig niet mag worden getornd aan de afspraken die me de Vlaamse partners zijn gemaakt in het kader van het tramproject Hasselt-Maastricht. De Vlaamse overheid is 'leading' in dit project en wij hebben aan onze verplichtingen voldaan. Neemt de Vlaamse overheid andere beslissingen, dan moeten wij onze positie herzien. Leidt het project, op welke manier dan ook, tot meer kosten voor de stad , dan zal sowieso een heroverweging moeten plaatsvinden.

Lees meer