Senioren Partij had de leiding bij het tot stand komen van bestuursakkoord.

De andere wethoudersposten worden ingenomen door vertegenwoordigers van D66, CDA, PvdA, PVM, VVD en Volt. Het coalitieakkoord voor 2022-2026 is ondertekend door de deelnemende partijen, alsmede ook door de raadsfractie van SAB. Hierdoor kan het college rekenen op een brede steun in de gemeenteraad. Het akkoord, gepresenteerd onder de titel 'Maastricht, stad van verbondenheid' is binnenkort te downloaden op de site van de gemeente Maastricht.

Frans Bastiaans is wethouder van Ruimtelijke Ontwikkeling, Cultuur en Cultureel Erfgoed, Veerkracht in de wijken, Ouderenbeleid en Stadsdeelwethouder van Maastricht Noord-West. Daarnaast is Frans Bastiaans loco-burgemeester.

Ander nieuws

Fractie biedt jaarverslag 2022 aan.

Fractie biedt jaarverslag 2022 aan.

Elk jaar maakt de fractie een uitgebreid verslag van de werkzaamheden. Dat verslag is nu ook te zien op deze site onder het kopje 'verslagen'. Op de foto overhandigt fractievoorzitter John Steijns het rapport aan de partijvoorzitter Jan Voorvelt.

Lees meer
Kandidaat raadslid is ten onrechte beschuldigd van stemmen ronselen

Kandidaat raadslid is ten onrechte beschuldigd van stemmen ronselen

Beschuldiging tot ronselen van stemmen blijkt geen grond te hebben.

Lees meer