Kandidaat raadslid beschuldigt van stemmen ronselen

Het bestuur van de Seniorenpartij Maastricht heeft kennis genomen van het feit, dat op 23 april j.l. tegen dhr. Halil Mermi aangifte is gedaan wegens het ronselen van stemmen voorafgaand aan de laatste gemeenteraadsverkiezingen.
Dhr. Mermi stond bij die verkiezingen op de 9e plaats van onze kieslijst. Wij wensen te benadrukken, dat het ronselen van stemmen een ernstig delict is, en dat er dan ook sprake is van een zware beschuldiging. De aangifte is gedaan door een zekere hr. John Geelen, die ons enkele weken geleden al van zijn voornemen hiertoe in kennis had gesteld. Hierop hebben wij een gesprek met dhr. Geelen gehad, bij welke gelegenheid er slechts beweringen, maar geen concrete aanwijzingen, laat staan bewijzen van deze beschuldiging op tafel zijn gekomen. Het bestuur heeft vervolgens naar aanleiding hiervan het principe van hoor en wederhoor toegepast en een tweetal gesprekken gevoerd met dhr. Mermi. Deze heeft de beschuldiging van ronselen van stemmen door hem of door zijn campagneteam nadrukkelijk betwist. Het bestuur heeft op dit moment geen reden om te twijfelen aan de oprechtheid van dhr. Mermi. De aangifte zal mogelijk gevolgd worden door een nader onderzoek, waarvan wij de uitkomst afwachten.

Het bestuur van de Seniorenpartij Maastricht.

Wij zullen u zo spoedig mogelijk informeren als er meer bekend wordt nav deze aangifte en het nader onderzoek dat zal volgen.

Ander nieuws

Senioren Partij had de leiding bij het tot stand komen van bestuursakkoord.

Senioren Partij had de leiding bij het tot stand komen van bestuursakkoord.

Na afronding van de formatie is een bestuursakkoord tot stand gekomen op basis waarvan het college de komende jaren aan het werk gaat. Op basis daarvan zijn de wethoudersposten verdeeld en is namens de Senioren Partij Maastricht de heer Frans Bastiaans als wethouder benoemd. De andere wethoudersposten worden ingenomen door vertegenwoordigers van D66, CDA, PvdA, PVM, VVD en Volt

Lees meer
Het hele verhaal van de tram nog eens uitgelegd

Het hele verhaal van de tram nog eens uitgelegd

Er wordt veel verteld over de tram, vooral allerlei onvolledige informatie op sociale netwerken. De Senioren Partij Maastricht vindt dat voorlopig niet mag worden getornd aan de afspraken die me de Vlaamse partners zijn gemaakt in het kader van het tramproject Hasselt-Maastricht. De Vlaamse overheid is 'leading' in dit project en wij hebben aan onze verplichtingen voldaan. Neemt de Vlaamse overheid andere beslissingen, dan moeten wij onze positie herzien. Leidt het project, op welke manier dan ook, tot meer kosten voor de stad , dan zal sowieso een heroverweging moeten plaatsvinden.

Lees meer