Ledenraadpleging Senioren Partij Maastricht

Zaterdag 10 juni heeft de SeniorenPartij Maastricht weer een ledenraadpleging gehouden. Hier werden niet alleen de verenigingszaken behandeld, zoals een verplichte update van de statuten, maar ook gaven de verschillende raadsleden en de wethouder toelichting op het gevoerde beleid. Er werd in deze bijeenkomst een nieuw bestuurslid gekozen in de persoon van Andy Aarts en er werden ook 2 personen die de fractie ondersteunen voorgesteld. Met name Mathieu Vermin en Wim Hameleers, die wij binnenkort nog uitgebreider aan u zullen voorstellen op deze website. Tevens werd in deze vergadering een overzicht gegeven van de afgelopen politieke gebeurtenissen alsmede ook een vooruitblik genomen naar wat er nog 'op de rol staat', zodat de leden daarover ook hun zegje konden doen.

Ander nieuws

Bijeenkomst SPM werkgroep Ouderenbeleid

Bijeenkomst SPM werkgroep Ouderenbeleid

Lees meer
Feestelijk opening ouderen-sociëteit Belfort

Feestelijk opening ouderen-sociëteit Belfort

Wethouder Frans Bastiaens opent tijdelijke huisvesting van de ouderen-sociëteit Belfort.

Lees meer
Ed Sabel krijgt hoge onderscheiding binnen de SPM

Ed Sabel krijgt hoge onderscheiding binnen de SPM

Op de recente ledenvergadering werd met unanieme stemmen het ere-lidmaatschap van de SPM toegekend aan Ed Sabel.

Lees meer