Het hele verhaal van de tram nog eens uitgelegd

Steun voor standpunt

,,De ledenvergadering heeft vastgesteld dat, zolang er geen belangrijke omstandigheden feitelijk veranderen en het huidige financiële aandeel (exclusief indexering) van de gemeente Maastricht niet wijzigt, de fractie gehouden is de gemaakte afspraken zoals vastgesteld in de kaderovereenkomst na te komen”, zegt fractievoorzitter John Steijns. Hij en de overige fractieleden ervaren de uitspraak van de ledenvergadering als steun voor het standpunt van de fractie. maar tevens ook als een opdracht voor het geval zich belangrijke (financiële) wijzigingen voordoen.

Zorgelijke ontwikkeling

In april werd bekend dat het tramproject als gevolg van een gebrek aan concurrentie fors duurder dreigt uit te pakken. Volgens Belgische kranten gaat het mogelijk om een bedrag van 58 miljoen euro. Dit omdat er zowel voor de aanleg van de infrastructuur als voor de bouw van de trams maar één kandidaat is. Een zorgelijke ontwikkeling, reageerde de fractievoorzitter. ,,Dat er voor beide onderdelen van het project nog maar één gegadigde is, betekent in feite dat de marktpartij kan bepalen welk bedrag moet worden betaald voor de realisatie. Dat is een onwenselijke situatie.” De Senioren Partij Maastricht mag dan met de blij zijn met mogelijke nieuwe ontwikkelingen, vooralsnog maakt ze pas op de plaats. ,,Onze fractie volgt de ontwikkelingen in het dossier op de voet”, aldus Steijns. Er lopen nog een aantal procedures, waaronder de afwikkeling van de mer-procedure, enkele onteigeningsprocedures in en de afronding van de haalbaarheidsstudie in opdracht van de stad Hasselt. Daarnaast zijn wij natuurlijk razend benieuwd naar de uitkomst van de aanbestedingsprocedures voor de infrastructuurwerken en de tramvoertuigen.

Procedures afwachten, want ... vooralsnog ligt de bal op Belgisch grondgebied. Recentelijk heeft de Vlaamse Overheid laten weten dat zij overwegen om de tram te vervangen door een 'elektrische bus'. Dat geeft natuurlijk een heel andere dimensie aan de gemaakte afspraken. Kortom ... wij wachten af!


Ander nieuws

Senioren Partij had de leiding bij het tot stand komen van bestuursakkoord.

Senioren Partij had de leiding bij het tot stand komen van bestuursakkoord.

Na afronding van de formatie is een bestuursakkoord tot stand gekomen op basis waarvan het college de komende jaren aan het werk gaat. Op basis daarvan zijn de wethoudersposten verdeeld en is namens de Senioren Partij Maastricht de heer Frans Bastiaans als wethouder benoemd. De andere wethoudersposten worden ingenomen door vertegenwoordigers van D66, CDA, PvdA, PVM, VVD en Volt

Lees meer
Kandidaat raadslid beschuldigt van stemmen ronselen

Kandidaat raadslid beschuldigt van stemmen ronselen

Er is een beschuldiging gekomen dat het kandidaat raadslid Halil Mermi stemmen geronseld zou hebben. Na gesprekken met de heer Halil Mermi heeft het bestuur de onderstaande reactie opgesteld.

Lees meer